Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

КОМАНДА

Борна Кристидес

Боряна Перева – Кристидес, партнер


Г-жа Кристидес е адвокат, член на Солунската адвокатска колегия. Тя притежава магистърска степен по право от университета в Солун. Адв. Кристидес има повече от дванадесетгодишен опит в корпоративното право, сливанията и придобиванията, облигационното право, воденето на преговори и разрешаването на спорове.

  • Адв. Кристидес има огромен опит като консултант и ръководител на екип в големи трансгранични проекти, включващи няколко юрисдикции и международни екипи. Тя ръководи офиса в Атина.
  • Адв. Кристидес говори гръцки и английски език и ползва турски и испански език.